Čo je to Power invertor?

2022-04-29

Invertor (alebo menič výkonu) je zariadenie výkonovej elektroniky, ktoré sa používa na premenu jednosmerného napätia na striedavé napätie. Aj keď sa v malých elektrických prístrojoch používa jednosmerný prúd, väčšina domácich zariadení beží na striedavý prúd. Preto potrebujeme efektívny spôsob premeny jednosmerného prúdu na striedavý prúd.

Invertor je statické zariadenie. Dokáže premeniť jednu formu elektrickej energie na iné formy elektrickej energie. Nemôže však vyrábať elektrickú energiu. Menič je teda menič, nie generátor.

Môže byť použitý ako samostatné zariadenie, ako je solárna energia alebo spätné napájanie pre domáce spotrebiče. Striedač odoberá jednosmerný prúd z batérií a v čase výpadku prúdu sa premieňa na striedavý prúd.

Výkonový menič používaný v sieti energetického systému na premenu veľkého množstva jednosmerného prúdu na striedavý prúd. t.j. používa sa na prijímacom konci prenosových vedení HVDC. Tento invertor je známy ako sieťový invertor.