Výhody a nevýhody solárnej energie

2022-09-16


Čo je slnečná energia?

Slnečná energia je žiarenie zo slnka, ktoré môže vytvárať teplo, spôsobiť chemické reakcie alebo generovať elektrinu. Celkové množstvo slnečnej energie prijatej na Zemi ďaleko presahuje súčasné a predpokladané svetové energetické potreby. Pri správnom využití má solárna energia potenciál uspokojiť všetky budúce energetické potreby.
Solárna energia sa často využíva na solárne ohrievače vody a vykurovanie domácností. Teplo generované solárnymi nádržami možno využiť na výrobu chemikálií, potravín, textílií, teplých skleníkov, bazénov a chovov dobytka. Slnečnú energiu je teda možné využiť aj na varenie a napájanie elektronických zariadení.


Ako využiť slnečnú energiu

Solárna energia je veľmi flexibilná energetická technológia: môže byť postavená ako distribuovaná výroba (umiestnená v mieste použitia alebo blízko neho), alebo ako centrálna elektráreň, solárna elektráreň úžitkového rozsahu (podobne ako tradičné elektrárne). Obidve metódy môžu využívať aj špičkovú technológiu solárneho skladovania na ukladanie energie, ktorú vyprodukujú, na distribúciu po západe slnka.

Výhody a nevýhody solárnej energie

Solárna energia má klady aj zápory. Nájdenie správneho zdroja energie pre vás je dôležité a prioritou je určiť, či je solárna energia vhodná pre váš každodenný život. Tu je niekoľko faktorov, ktoré treba zvážiť pri rozhodovaní o tom, ktorá energetická možnosť je pre vás tá pravá.

 

Výhoda

Výhod napájania vášho domu solárnou energiou je mnoho, ale zoznam sme zúžili na tie najdôležitejšie. Tu sú niektoré z výhod premeny vášho domu alebo firmy na solárnu energiu.

lZnížte účty za elektrinu

Zníženie mesačného účtu za elektrinu je najvyššou prioritou pre väčšinu domácností a výroba elektriny zo solárnej energie je jednoduchý spôsob, ako znížiť účty za elektrinu.

Solárna energia nielen šetrí peniaze, ale tiež vám pomáha zarobiť viac peňazí. Keďže elektrinu vyrobenú solárnym systémom budete využívať na splnenie niektorých energetických potrieb, vaše účty za energiu klesnú. To, koľko ušetríte na účte, bude závisieť od veľkosti vášho solárneho systému a vašej spotreby elektriny alebo tepla.

lOchrana životného prostredia

V porovnaní so štandardnými nezelenými zdrojmi energie, ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na fosílne palivá, má solárna energia oveľa menej emisií uhlíka. Emisie skleníkových plynov sú zanedbateľné, pretože slnečná energia na spaľovanie nepoužíva palivo. Každá kilowatthodina (kWh) slnečnej energie výrazne znižuje emisie skleníkových plynov, ako je CO 2 a iné nebezpečné znečisťujúce látky, ako sú oxidy síry, oxidy dusíka a pevné častice.

lPosúva nás k energetickej nezávislosti

Vyčerpateľné zdroje, ako sú fosílne palivá, budú jedného dňa vyčerpané a nenahraditeľné, ale slnko bude svietiť ešte asi 5 miliárd rokov. Zostať nezávislý umožní našim obnoviteľným zdrojom rásť, pretože technológia sa bude ďalej rozvíjať a nájdeme viac spôsobov, ako integrovať obnoviteľnú energiu do každodenného života.

lUdržateľný

Solárna energia môže byť stabilným zdrojom na miliardy rokov. Je to najhojnejší zdroj energie na Zemi – 173 000 terawattov slnečnej energie neustále dopadá na planétu. To je viac ako 10 000-násobok celkovej svetovej spotreby energie.

lNízke náklady na údržbu

Väčšina solárnych systémov má veľmi dlhé záruky – väčšina spoľahlivých výrobcov solárnych panelov ponúka 20-25 ročné záruky. Neexistujú žiadne pohyblivé časti, takže je menšia šanca na poruchu alebo chybu.

Invertor je zvyčajne jediná časť, ktorú je potrebné po 5-10 rokoch vymeniť, pretože stále funguje a premieňa slnečnú energiu na elektrinu a teplo (solárna fotovoltaika vs. solárna tepelná energia). Okrem invertorov vyžadujú údržbu aj káble, aby sa zabezpečilo, že váš solárny systém bude fungovať s maximálnou účinnosťou.

Keďže solárne systémy sú nenáročné na údržbu, nebudete musieť míňať príliš veľa na opravy. Vďaka tomu sú solárne systémy atraktívnou možnosťou pre ľudí, ktorí nemusia byť schopní opraviť alebo udržiavať svoje domáce spotrebiče.


Nedostatok

Aj keď existuje veľa dôvodov, prečo sa obrátiť na ekologické obnoviteľné zdroje energie, solárna energia nie je najlepšia pre každého.

lVeľká počiatočná investícia

Počiatočná inštalácia solárneho systému môže byť veľmi drahá. Každá spoločnosť ponúka iné cenové možnosti. Náklady sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy, počtu požadovaných solárnych panelov, požiadaviek na inštaláciu a nákladov na prácu. Počiatočné náklady na kúpu solárneho systému sú pomerne vysoké. To zahŕňa platbu za solárne panely, invertory, batérie, elektroinštaláciu a inštaláciu. Napriek tomu sa solárna technológia neustále vyvíja, takže je bezpečné predpokladať, že ceny v budúcnosti klesnú.

lZávisí od počasia

Zatiaľ čo slnečnú energiu možno stále získavať počas zamračených a daždivých dní, účinnosť solárneho systému klesne. Solárne panely sa spoliehajú na slnečné svetlo, aby efektívne zhromažďovali slnečnú energiu. Preto niektoré zamračené a daždivé dni môžu mať významný vplyv na energetický systém. Mali by ste tiež počítať s tým, že slnečnú energiu nie je možné zbierať v noci.

Solárna energia sa spolieha na rozvodnú sieť pri výrobe elektriny v noci, keď nie je slnko. Takže keď slnko nesvieti, budete sa musieť spoliehať na energetickú sieť ako všetci ostatní. Na druhej strane, ak potrebujete, aby vaše teplovodné riešenie fungovalo aj v noci alebo v zime, pouvažujte nad termopanelom.

lSkladovanie energie

Čím viac elektriny chcete vyrobiť, tým viac solárnych panelov potrebujete, pretože chcete zhromaždiť čo najviac slnečného svetla. Nie všetky strechy majú dostatok priestoru na to, aby mali počet solárnych panelov, aký zákazník chce alebo potrebuje. Ďalším spôsobom je nainštalovať niekoľko panelov na váš dvor, ale potrebujú plné slnko. Ak nemáte dostatok miesta pre všetky panely, ktoré potrebujete, môžete sa rozhodnúť nainštalovať menej panelov, aby ste splnili niektoré z vašich energetických potrieb.

lMiesto je dôležité

Hoci je slnko výdatným zdrojom energie, jeho sila a dostupnosť sa môže na celom svete líšiť. V závislosti od toho, kde žijete, môžu byť vaše poveternostné podmienky daždivejšie a zamračené ako inde. V niektorých častiach sveta, ako je Aljaška, slnko v zime niekoľko dní nevychádza, čo môže byť problém pre tých, ktorí sa spoliehajú na solárnu energiu.
Je solárne zariadenie to pravé pre vás?

Keďže odberatelia energie sa obracajú na viac možností obnoviteľnej a zelenej energie, je dôležité rozlíšiť ich silné a slabé stránky. Skôr ako sa zaviažete k novším, ekologickejším zdrojom energie, skúste si vytvoriť rozpočet, ktorý si vy a vaša rodina môžete dovoliť. Potom si spočítajte, koľko vás bude solárna možnosť z dlhodobého hľadiska stáť a koľko vám časom ušetrí.